Tisíce Čechů jsou stíhány za úvěrové podvody

Publikováno 10.11.2016
Název aktuality

Téměř polovina žadatelů o půjčku neváhá lhát, aby získali půjčku. Mezi nejčastější nešvary patří zapírání nesplacených úvěrů, nepravdivě uvedené příjmy a výdaje, falšovaná potvrzení o příjmu od zaměstnavatele a neobvyklé nejsou ani lži o počtu vyživovaných děti. Pokud je lež odhalena, jedná se o úvěrový podvod, za nějž hrozí trest.

„Čtyři z deseti lidí, kteří jdou žádat o půjčku, přiznávají, že by zamlčeli svůj neuhrazený závazek po splatnosti. Devadesát procent z nich přitom neví, že se tím mohou dopustit trestného činu,“ sdělil na Fóru věřitelů Jan Stopka, tajemník registru dlužníků Solus. Nejčastěji se jedná o půjčky v řádech několika tisíc korun. Dlužní se mylně domnívají, že když použijí lež, trestné stíhání jim za takovou “drobnost” nehrozí.

Úvěrového podvodů se dopouští zhruba 40 procent Čechů žádajících o půjčku. Někteří tak činí úmyslně, jiní z nevědomosti. I v letošním roce tak vzrostla celková výše půjček, kterou lidé za pomoci lži získali u bank i nebankovních úvěrových společností. Tisíce lidí tak čelí trestnímu stíhání za úvěrový podvod. Podle Jana Stopky se jedná o závažný fenomén v právní nevědomosti, pokud vezmeme v úvahu fakt, že více než polovina Čechu ve věku mezi 30 a 44 lety se alespoň jednou dostala do prodlení se splácením půjčky.

Škody způsobené úvěrovými podvody přesáhly 2 mld. korun

V roce 2010 policie řešila 3 700 případů úvěrového podvodu. V loňském roce již bylo Policií ČR evidováno více než 5 700 trestních oznámení na úvěrový podvod a stíháno bylo přes 4 000 osob. Způsobená škoda byla vyčíslena na 1,4 miliardy korun. Zpět poskytovatelé půjček však získali pouze 380 tisíc korun. Podle policie se o úvěrový podvod pokusilo poprvé 75 procent obviněných osob.

Letošní rok ukazuje, že se lidé úvěrového podvodu opravdu nebojí. Dosavadní škody již překonaly loňský rok. Během uplynulých devíti měsíců bylo ohlášeno 3 700 případů s celkovou výší škody přes 2 miliardy korun. Dosud se podařilo vrátit 2 000 korun!

Od 1. prosince čeká klienty úvěrových společností důslednější prověřování

V tento den začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru, který poskytovatelům úvěrů přímo nařizuje důsledné prověřování platební morálky (bonity) všech žadatelů o půjčku. Pokud by tak poskytovatel neučinil a bylo mu to prokázáno, sám sebe připraví o zisk. Taková smlouva o půjčce může být totiž prohlášená za neplatnou a dlužník je v takovém případě povinen uhradit pouze jistinu, nikoliv úrok. Navíc věřiteli hrozí pokuta ve výši 20 miliónů korun.

„Zákon od začátku prosince výslovně požaduje prověření klienta z hlediska jeho dosavadního splácení závazků. Pokud finanční instituce dostatečně neprověří, zda je klient schopný svoji půjčku splácet, bude klient v případě potíží osvobozen od úroků,“ potvrdil tuto informaci Jiří Rajl z Nebankovního registru CRIF.

Vláda si od tohoto ustanovení slibuje, že zabrání zvyšování zadlužování u některých jedinců, a sníží se tak počet nesplácených úvěrů . Mnozí lidé si totiž půjčují peníze i tehdy, když nemají na splácení. Dostávají se tak do dluhové pasti, ze které se nedokáží vlastními silami vymanit. Nejčastějším případem je dlužník, který si bere nové a nové půjčky za účelem splacení stávajících půjček.

Stovky tisíc Čechů má záznam v registru dlužníků

Jedním z nástrojů, které úvěrové společnosti při prověřování bonity využívají, jsou registry dlužníků. Ty shromažďují informace o dlužnících a jejich splácených i nesplácených závazcích. Poskytovatelé úvěrů se tak snadno dozví vše o dosavadní platební morálce každého žadatele o půjčku. Zatímco řádně splácené půjčky potencionálnímu klientovi spíše pomohou, nesplácené úvěry mu naopak značně přitíží. U žadatele, který před sebou “hrne” hned několik půjček, je vyšší riziko, že další půjčku rovněž nebude splácet.

Banky a nebankovní úvěrové společnosti využívají celonárodní registr CRIF evidující téměř všechny úvěry uzavřené na území ČR. Informace se netýkají pouze úvěrů, ale také kontokorentů, kreditních karet či mikropůjček. Podle registru CRIF největší problém se splácením bývá u krátkodobých půjček, které jenom v loňském roce nezvládalo splácet 312 tisíc lidí. A jejich počty každým rokem narůstají o další desítky tisíc lidí. Počet dlužníků se zvýšil zejména ve věkové kategorii do 24 let a od 55 let výše.