Půjčka na bydlení ano, na dovolenou ne

Publikováno 26.02.2014
Název aktuality

Lednový průzkum, který provedla agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM), ukázal změnu pohledu Čechů na nutnost půjčky. Češi nemají problémy s půjčkami na bydlení, ale například půjčky na dovolenou jsou pro většinu z nich naprosto nepřijatelné.

Agentura CVVM provedla tento průzkum ve dnech 13. až 20. ledna a oslovila při něm 1 105 občanů ČR nad 15 let. Češi všeobecně považují půjčky za běžnou a přirozenou součást života. Z oslovených respondentů má nějakou půjčku 43 procent. Ve srovnání s výsledky průzkumu z loňského roku však přibylo více lidí, pro které je splácení stále více obtížnější. Na problém se splácením si stěžovalo o 8 procent lidí více. Téměř polovina (47 procent) ve splácení půjčky nevidí žádný problém, což je o 6 procent více oproti loňskému roku.

Život na dluh považuje za přirozený 76 procent Čechů

Více jak tři čtvrtiny Čechů považují pořizování věcí na dluh za naprosto přirozenou věc. Polovina dotázaných si myslí, že půjčky nejsou správné a téměř třetina z nich považuje půjčky za špatnou věc, za kterou by se člověk měl stydět. Pro 90 procent dotázaných je půjčka rizikovou záležitostí a každý by si měl velmi dobře promyslet, na co si půjčku plánuje vzít.

Právě přijatelnost půjčky je hlavním důvodem rozpolcenosti v názorech Čechů. Za nejvíce přijatelné jsou považovány půjčky na vlastní bydlení (90 procent) a studium (70 procent). S půjčkou na podnikání souhlasí 67 procent dotázaných.

Nejméně přijatelné jsou pro Čechy půjčky na dovolenou

Názory na přijatelnost půjčky se liší zejména v případě spotřebního zboží a dovolené. Na auto by si půjčilo 51 procent lidí a 54 procent nemá potíže s půjčkou na spotřební zboží, jako je televize či pračka. Nejvíce lidi nesouhlasí s půjčkou na dovolenou. V tomto případě je jednoznačně proti 87 procent všech dotázaných.