Odborníci varují: Pozor na smluvní pokuty u půjček

Publikováno 02.07.2014
Název aktuality

Nový občanský zákoník přinesl změny také do oblasti půjček a úvěrů. Ty se týkají úpravy názvosloví a také některých pravidel. Například dlužník byl přejmenován na vydlužitele, věřitel na zápujčitele a půjčka na zápujčky. Zeptali jsme se odborníků, jaké další změny občanský zákoník přinesl.

O tom, že jsou půjčky běžnou součástí života, svědčí čísla, která v dubnu zveřejnila společnost Sberbank. Dle výsledků jejího průzkumu má nějakou půjčku 59 procent Čechů a dalších 21 procent plánuje uzavření půjčky v následujících dvanácti měsících.

Češi se o změnu pravidel nezajímají

Realita je však taková, že Češi se o nová pravidla příliš nezajímají. ""Z naší zkušenosti vyplývá, že ani lidé ani firmy zatím nový občanský zákoník moc neřeší, protože jednoduše neví, co si o něm mají myslet a jak ho používat. Je to tak obrovsky tlustá kniha, že ji nikdo nechce číst,"" vysvětluje Martin Šváb, ředitel právního oddělení Provident Financial.

Některé změny jsou však podstatné a lidé by je znát měli. Jejich neznalost totiž může lidem úvěr prodražit a celkově zkomplikovat život. Nový občanský slovník nejen změnil názvosloví, ale také stanovil nová pravidla. Jedním z nich je stanovení výše úroku. Dle nového zákoníku lze výši úroku stanovit na základě domluvy mezi oběma stranami. Maximální výše úroků je však omezená.

“Toto omezení lze použít například v situaci, když by finanční instituce úmyslně nepožadovala po dlužníkovi splacení dluhu, aby co nejvíce prodloužila dobu, po kterou má klient peníze půjčené. Tedy dobu, za kterou musí platit úrok. Podle zákona může částka z takto získaných úroků dosáhnout maximálně výše původně půjčené částky,” říká Martin Šváb.

Pozor na smluvní pokuty

Dle nového občanského zákoníku nemusí být smluvní pokuta sjednaná písemně. To znamená, že úvěrová společnost Vám smluvní pokutu může sdělit ústně či telefonicky. I v tomto případě bude platná.

“Zde došlo k důležité změně, nový občanský zákoník odstranil požadavek písemné formy pro sjednání smluvní pokuty. Smluvní pokutu tak je v podstatě možné sjednat i telefonicky či ústně. Dejte si proto pozor, když se vás během nahrávaného telefonátu s finanční institucí zeptají, zda souhlasíte, že v případě nesplácení vám budou uplatňovat smluvní pokutu a sdělí vám její konkrétní výši,” varuje Martin Šváb.

V případě nepřiměřeně vysoké pokuty může soud rozhodnout o jejím snížení. Uhrazení smluvní pokuty nově nemusí být učiněno penězi, ale také věcmi z domácnosti dlužníka či v podobě služby.

Pozor by si lidé měli dávat nejen na smluvní pokuty, ale také na doložky. Nejvíce rizikovou doložkou bývá tzv. doložka změny okolností. Ta může dlužníkovi způsobit velké potíže. Pokud totiž opravdu dojde ke změně okolností, dlužník se zbaví možnosti domáhat se změny smluvních podmínek.

“Půjčíte si peníze, určitou dobu splácíte a pak se vám stane úraz, po kterém zůstanete invalidní a nebudete schopni splácet půjčku. V takovém případě můžete iniciovat jednání se svojí finanční institucí, aby vám snížila, nebo odložila splátky. Pokud ale ve smlouvě podepíšete doložku změny okolností, poskytovatel úvěrů vám nemusí vyhovět,” vysvětluje doložku změny okolností Martin Šváb.