Komora plánuje omezení místní příslušnosti exekutorů

Publikováno 17.07.2014
Název aktuality

Exekutorská komora je pro omezení exekutorů a jejich místní příslušnosti. Dle nového návrhu by exekutoři směli působit pouze ve svých domovských obvodech a nikoliv po celém území České republiky jako nyní. Tento návrh by se týkal současných 158 exekutorů.

Tento návrh přednesla Exekutorská komora na svém mimořádném sněmu v Brně a pro hlasovala nadpoloviční většina členů. ""Pro hlasovalo 85 ze 102 přítomných,"" sdělila médiím mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová. Úprava působnosti jednotlivých exekutorů je nyní v rukách zákonodárců.

O úpravě místní příslušnosti začala Exekutorská komora jednat již v loňském roce, kdy ustanovila skupinu vedenou viceprezidentem Michalem Rudým. Hlavním cílem této skupiny bylo zpracování odborných argumentů k otázce místní příslušnosti včetně návrhů na případná legislativní a technická řešení.

Exekutoři mohou cestovat po celé ČR

V současné době není místní příslušnost exekutorů nijak omezená a ti si tak mohou cestovat po celém území ČR. Je tedy možné a nijak neobvyklé, že soudní exekutor z Českých Budějovic vykonává exekuci v Ostravě a naopak. Náklady, které exekutor s případným cestováním má, podléhají přísným limitům. Ty byly stanoveny 1. ledna 2014 v rámci novely občanského soudního řádu a exekučního řádu.

""Výše cestovních výdajů soudního exekutora se ponovu určuje maximální částkou, a to 1 500 korun, přičemž i nadále platí, že koná-li se během jedné cesty více úkonů v různých řízeních, náleží soudnímu exekutorovi náhrada pouze jednou, a sice v poměrné části,"" popsal viceprezident komory Michal Rudý.

Omezení místní příslušnosti navrhl senát již před dvěma lety

Tento návrh je již druhým pokusem o omezení místní příslušnosti exekutorů. První podal před dvěma lety senát, ale byl přehlasován sněmovnou. Důvodem byla obava před snížením konkurence exekutorů a vzniku monopolů. S podobným návrhem přišlo také hnutí Úsvit. Jejich návrh byl však zamítnut. Dle kritiků by jejich návrh mohl vést ke zneužívání exekucí.